Енергетична стратегія України до 2030 року (проект)

 

Вступ

І. Загальні положення

II. Прогнозування балансів паливно-енергетичних ресурсів

III. Стратегія розвитку електроенергетичної галузі

IV. Стратегія розвитку ядерної енергетики

V. Стратегія розвитку вугільної промисловості

VI. Стратегія розвитку нафтогазової промисловості (початок)

VI. Стратегія розвитку нафтогазової промисловості (закінчення)

VII. Пріоритетні напрями та обсяги енергозбереження. Потенціал розвитку нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії

VIII. Загальні екологічні проблеми

IX. Гарантування енергетичної безпеки

X. Фінансове забезпечення розвитку паливно-енергетичного комплексу

XI. Державне управління та регулювання паливно-енергетичним комплексом

XII. Структура власності

XIII. Інтеграція до Європейського Союзу (Законодавче та нормативно-правове забезпечення , розвиток енергетичних ринків і лібералізація відносин у ПЕК)

XIV. Науково-технічне та кадрове забезпечення

XV. Законодавче забезпечення Паливно-Енергетичного Комплексу

XVI. Висновки

 

Содержание