НАКАЗ

Про затвердження Типового положення про порядок економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства

 

 Відповідно до Закону України „Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2004-2010 роки” та з метою стимулювання підприємств житлово-комунального господарства до реалізації енергозберігаючих заходів

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Затвердити Типове положення про порядок економічного стимулювання реалізації енергозберігаючих заходів на підприємствах житлово-комунального господарства (далі – Типове положення), що додається.

2. Юридичному управлінню (В.Л. Коваленко) спільно із Департаментом стратегічного розвитку (В.І. Козак) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

3. Департаменту стратегічного розвитку  (В.І. Козак ):

- забезпечити публікацію наказу в Інформаційному бюлетені та його розміщення на веб-сайті Міністерства;

- довести цей наказ до відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

4. Контроль  за  виконанням  цього наказу покласти на заступника Міністра О.Б. Лотоцького.

 

   Міністр                                                                                              П.С. Качур

 
Содержание